Selecteer een pagina

Met ons expertise en netwerk regisseert ECHT actieve verandering en versnelling met meetbaar resultaat. Voor organisaties met transitievraagstukken en een actiegerichte behoefte. Organisaties die willen versnellen en verduurzamen, zonder precies te weten hoe. Met ons enthousiaste, ondernemende en daadkrachtige team, maakt ECHT effectieve verbinding tussen behoefte en aanbod. Betrokken met een intrinsieke motivatie om de wereld te verbeteren.

Ambitie

Elke transitie is een bewustwordingsproces binnen de maatschappij, waar verandering nodig is in de gedachten en het gedrag van mensen. Zonder deze verandering kan een positieve transitie niet plaatsvinden. De Sustainable Development Goals en versnellen van de energietransitie zijn leidraad voor de aanpak van ECHT. Hierbinnen ligt de focus van ECHT op Duurzame Energie en Circulariteit. ECHT zet in op het versnellen van deze transities met behoud van levensstijl en doelt het naar de toekomst verschuiven van Earth Overshoot Day. Elk project en label dat ECHT regisseert raakt minstens twee speelvelden in de transitievraagstukken van maatschappij, energie en circulariteit.