Selecteer een pagina

Star Eco Advies is een onafhankelijk adviesbureau en adviseert overheden en bedrijven over zowel klimaatbeleid als aanpak waarbij het streven naar klimaatbestendigheid voorop staat. Met de ontwikkeling van de Nationale Adaptatiescan heeft SEA als projectleider, veel kennis en ervaring opgedaan met het klimaat adaptatie beleid. Hierdoor is SEA een sterke ervaren speler in de markt als het gaat om procesbegeleiding bij het realiseren van klimaatambities, zowel op het gebied van Mitigatie als Adaptatie.

SEA is gehuisvest in Aduard (Groningen) en richt zich op algemeen milieumanagement.
Daarnaast heeft SEA zich gespecialiseerd in beleidsadvisering en uitvoering op het gebied van:
• Duurzaamheid
• Klimaat adaptatie
• Mitigatie
• Duurzame energie

De opdrachtgevers van SEA zijn Lokale overheden, Industrie en bedrijven in het MKB.

Ambitie

Klimaatverandering staat hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Hierbij is naast de traditionele aandacht voor de reductie van broeikasgassen zoals CO2, ook steeds meer aandacht voor klimaatadaptatie, het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. De ruimtelijke ontwikkeling van onze omgeving aanpassen aan de veranderingen die op ons af komen.

De klimaatverandering biedt vooral kansen voor de lokale overheden. Star Eco Advies koppelt beleid en praktijk effectief aan elkaar en stemt de uitvoering van maatregelen op elkaar af.

Onder andere middels het Cradle to Cradle concept: een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen. Het uitgangspunt is dat producten, bedrijfsvoering, fabricageproces moeten worden herontworpen. Dit is namelijk de enige oplossing om het ècht goed te doen. De producten die in het afvalstadium terechtkomen kunnen worden gebruikt als grondstof in de keten, zonder herbewerking. Het keurmerk voor Cradle to Cradle producten en materialen kan worden verkregen door middel van certificering.