Selecteer een pagina

De sleutel naar succes: Quadruple Helix?

12 november stond al lang in onze agenda, eindelijk gaan we officieel van start! Een soort bevestiging van iets waar we al een tijd mee bezig waren, maar vooral ook een bevestiging van een soort droom die nu gestalte krijgt. De Foundation for Global Goals vond zijn oprichting in april dit jaar. Covid-19 beperkte ons in de organisatie van een groots event voor het openen van de stichting. We kozen voor een online event, maar niet met minder enthousiasme!

Investeren van techniek moet hand in hand gaan met belangen

Met een uitdagende titel ‘circulair bouwen en wonen’ trokken we meer dan 30 unieke en inspirerende deelnemers. Een bijzonder gezelschap van sprekers, vanuit bedrijven en overheid, zorgde voor een dynamisch samenspel van innovatie in techniek in de circulaire wereld. Maar vooral ook van bewustwording en een andere kijk op de benaderingswijze van de maatschappij, als het om circulariteit gaat. De financiële winst die gevonden kan worden in huizen van Plastic, zoals Esther de Jager (Van Wijnen) ons voorrekende en materiaaltoepassingen in de openbare ruimte, die Bram Peters van (Save Plastics) met mooie voorbeelden illustreerde, moet nog wel verder doorontwikkeld worden in maatschappelijke winst voor inwoners. De investering in techniek zal hand in hand gaan met de investering in het belangenproces bij inwoners.

Mogen we bepaald gedrag van elkaar vragen?

Maar dat niet alleen, we moeten ons realiseren dat we soms moeten omdenken en de integraliteit van de global goals, en deze verwerken in onze processen en projecten. Marleen van der Ziel (Onlanders) sprak zelfs over verkering bij het aanbesteden. Met deze prachtige retoriek gaf ze eigenlijk de kern weer: dat bij het streven naar agenda 2030 voor een bestendige toekomst, we bepaald gedrag van elkaar mogen en misschien wel moeten vragen. Zij neemt dit nu al mee in aanbestedingscriteria voor gunning van werk. Constans Pos (raadslid van GroenLinks), wijst ons erop dat we àlle belangen in kaart moeten brengen. Als we de belangen van onze inwoners veel beter gaan doorgronden en die combineren met de doelen van onze circulaire projecten, zijn we spekkoper. Vier sprekers met vier hele mooie eigen gedachtes over een betere wereld.

Zou nou dit integrale samenspel van ingrediënten, waarbij een symbiose van techniek en maatschappij ontstaat, juist de sleutel naar succes kunnen zijn?

Dan zullen we niet langer hoeven overtuigen en targets op het gebied van duurzaamheid hoeven af te dwingen. Of World Overshoot Day bij te houden. Inwoners zullen de stap naar de global goals agenda 2030 namelijk zelf gaan opeisen, waarbij overheid, onderwijs en bedrijfsleven slechts zullen faciliteren in het mogelijk maken van dit proces. De inwoner aan het hoofd van de quadruple helix samenwerking!

Frank Landman

Voorzitter Raad van Toezicht Foundation for Global Goals