Selecteer een pagina

Van Hall Larenstein, Hogeschool Saxion en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) gaan in opdracht van de Foundation for Global Goals samen een breed onderzoek doen, naar toepassing van Sustainable Development Goals (SDG’s) binnen Nederlandse gemeentes.

In 2015 deed Lilianne Ploumen, voormalig minister van Buitenlandse Zaken, met VNG voorzitter Jan van Zanen, een oproep aan alle Nederlandse gemeente de SDG’s te vertalen naar lokaal beleid. Na het ondertekenen van de nieuwe doelen in 2015 door 193 landen, waaronder Nederland, moest er een vervolg worden gegeven aan de uitspraak dat de wereldwijde agenda 2030 van de Verenigde Naties daadwerkelijk tot actie zou leiden. De eerder genoemde drie hogescholen hebben de handen ineen geslagen om te onderzoeken wat is waargemaakt van deze uitspraak.

Van Hall Larenstein doet met zo’n 50 studenten onderzoek naar best practises op het gebied van SDG-projecten, binnen 11 gemeentes die inmiddels de SDG’s hebben opgepakt. Vervolgens zullen studenten van Hogeschool Saxion deze resultaten analyseren in hun thesis. Van hieruit wordt een succesformule ontwikkeld, waarmee geadviseerd kan worden naar andere SDG-gemeentes.

De HAN zal het komende half jaar met 190 studenten een honderdtal begrotingen doorlichten van SDG-gemeentes in Nederland. Hierin zal worden gekeken naar de daadwerkelijke uitgaven aan SDG’s en of er specifiek beleid is geformuleerd in de begroting. Tevens zullen de studenten van Hogeschool Saxion in hun thesis deze gevens analyseren en een verdiepingsslag maken, om te kijken of de middelen effectief en efficiënt zijn ingezet.

Uit de thesis-conclusies van de studenten zal blijken of er werkelijk een lokale bijdrage wordt geleverd aan de SDG-agenda 2030 van de Verenigde Naties.

20 Januari aanstaande zal Raad van Advies Voorzitter Frank Landman het onderzoek toelichten bij een overleg van de Nederlandse Vereniging Hogescholen (The Netherlands Association Universities of Applied Sciences).