Selecteer een pagina

Gemeenten kunnen lokaal een grote impact maken door zelf het goede voorbeeld te geven, maar ook door inwoners en organisaties actief te betrekken en uit te dagen om ook mee te doen. In Oldenzaal richten ze zich onder andere op het terugdringen van ongelijkheid, maatschappelijke integratie, een leefbare en veilige leefomgeving, duurzame productie en consumptie en kwalitatief en participatief bestuur.

Alle basisscholen in Oldenzaal hebben in 2019 samen met de gemeente een ‘Global Deal’ gesloten. In de Global Deal staat hoe de basisscholen, onder andere met hulp van de gemeente, een bijdrage kunnen leveren aan een groen, gezond en duurzaam Oldenzaal.

Wat houden de Global Deals in?
In het klein kunnen we hier samen een bijdrage aan leveren door onder meer energie te besparen, beter om te gaan met afval en te leren over de natuur en het milieu waarin we leven. De jeugd heeft de toekomst en daarom heeft de gemeente in samenwerking met Twente Milieu, De Höfte en Energy challenges meerdere Global Deals gesloten met de basisscholen in Oldenzaal. De scholen kunnen hierbij kiezen om actief afval te gaan scheiden waarbij ze lespakketten en minicontainers krijgen van Twente Milieu. Ook kunnen ze kiezen om gebruik te maken van de lespakketten over natuureducatie van de Höfte. En ze kunnen als school met het project Energy challenges (lespakketten en een energiemonitoringssysteem) 10% energie besparen. Het doel is om kinderen bewust te maken van het belang van een duurzame samenleving.

Meedoen met Global Goal Gemeente Oldenzaal?

Natuurlijk kunnen ze dit niet alléén, daarom zoeken ze partners in en rondom Oldenzaal. Bent of kent u een inwoner, bedrijf of project rondom Oldenzaal dat geïnspireerd is door Global Goals en wilt u dat delen? Dan horen ze dat graag, want goed voorbeeld, doet goed volgen! Klik hier om contact op te nemen.

Samen met Hogeschool Van Hall Larenstein, Hogeschool Saxion en de Hogeschool van Arnhem Nijmegen (HAN) doet de Foundation for Global Goals onderzoek naar de toepassing van de Sustainable Development Goals (SDG’s) binnen 11 Nederlandse gemeentes.

Ontzettend veel dank voor deze publicatie aan studenten P. Petter, E. Koelewijn en I. Gommer, en projectleiders Hans Smit, Frank Landman, Henk Doeleman en Pleun van Arensbergen.

11 weken op een rij, zal elke week een video gepubliceerd worden waarin een gemeente wordt uitgelicht die al flink werk maakt van de SDG’s.