Selecteer een pagina

19-05-2021– Twee vierdejaarsstudenten, Klaas Firet en Demi Rutte, van Hogeschool Saxion, met de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling, doen in opdracht van de Foundation for Global Goals hun afstudeeronderzoek. Zij onderzoeken best practices op het gebied van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) binnen 11 gemeentes in Nederland. Aan hen de opdracht om volledig uit te zoeken welke projecten succesvol zijn, waarom en wat hiervoor nodig was. Deze opdracht heeft als doel andere gemeenten te enthousiasmeren, activeren en adviseren om bezig te gaan met soortgelijke SDG-projecten.

De Foundation for Global Goals (FFGG) is een ANBI stichting ontstaan op initiatief van een aantal ondernemers die zich dagelijks bezig houden met de Global Goals. Dit is een netwerk van ondernemingen, overheden en onderwijsinstellingen met de intrinsieke motivatie om bij te dragen aan een toekomstbestendige samenleving. De FFGG biedt richting en hulp aan haar supporters, platforms, uitvoeringsorganisaties en/of netwerken bij het praktisch implementeren van de Global Goals.

In samenwerking met 3 hogescholen doet de FFGG onderzoek naar best practises bij gemeentes. Hogeschool Van Hall Larenstein heeft met zo’n 50 studenten onderzoek gedaan binnen 11 gemeentes die inmiddels de SDG’s hebben opgepakt. Op dit moment analyseren studenten van Hogeschool Saxion deze resultaten in hun thesis.

De 11 best practices die eerder zijn aangedragen en onderzocht door studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein, dragen ieder op hun eigen manier bij aan een duurzamere en betere wereld voor nu en later. De twee studenten, Klaas Firet en Demi Rutte, zijn voornamelijk bezig met het interviewen van mensen die betrokken zijn bij de opzet van de verschillende projecten. Dit resulteert in interessante gesprekken, waar opvallende dingen naar voren komen. 

De SDG’s zijn vaak te ver weg en te abstract en daarom is er juist zo behoefte aan steeds weer die vertaling van ‘wat doe jij er nou mee’ en ‘waarom vind je dat belangrijk’. En als iedereen dat doet dan wordt het vanzelf een taal die wereldwijd gesproken wordt. En dan pas gaat het werken.”

Door volledig uit te zoeken waarom de projecten zo succesvol zijn en wat hiervoor nodig was, kunnen aanbevelingen worden opgesteld waar andere gemeentes weer van kunnen leren. Hierdoor hoeft niet iedereen het wiel opnieuw uit te vinden. Daarnaast is belangrijk om erachter te komen wat gemeenten en andere organisaties nodig hebben om meer actie te ondernemen op dit gebied. Het hoofddoel, waar dit project aan bijdraagt, is het meer omarmen van de SDG’s en gemeenten aansporen bewuster bezig te gaan met het behalen van deze doelen. 

Het resultaat bestaat uit praktische kennis en handvatten over de Sustainable Development Goals. Daarnaast geeft het inzicht in de vertaling van theorie naar praktijk. Van hieruit wordt een succesformule ontwikkeld, waarmee geadviseerd kan worden naar andere SDG-gemeentes.

Begin juni zal er een rapport en een sprekende infographic worden gepresenteerd, met de resultaten van dit onderzoek. Hiermee zetten we weer een stap richting een toekomstbestendige wereld.

Klaas Firet

Demi Rutte