Mogen we ons kort

aan je voorstellen?

Een team met ambitie

 
“Share and pass on!”
Met deze korte regel wordt de missie van FFGG kernachtig weergegeven. “Share and Pass On”, oftewel deel en geef door. Dit kan breed worden opgevat. Zoals het delen en doorgeven van kennis en ervaring, maar ook: op duurzame manier de aarde doorgeven aan ons nageslacht of het delen van (schaarse) middelen als water en voedsel. Dat is precies waar de FFGG aan wil bijdragen.

In september 2015 vond de algemene vergadering van verenigde naties plaats in New York. Tijdens die vergadering bekrachtigden 189 landen de Global Goals. Doel was een wereldwijde agenda te maken die tot een ontwikkeling van alle landen zou leiden. In Nederland riep het Rijk en de VNG, gemeentes op om lokaal invulling te geven aan deze doelen om zo samen een betere wereld te creëren. Mondiaal voor lokaal en lokaal voor mondiaal. Bij het opstellen van de doelen zijn politieke tegenstellingen of een klassieke Noord-Zuid verdeling losgelaten. Maar liefs 7,8 miljoen mensen hebben meegedacht aan de totstandkoming van de Global Goals. Er is een fantastisch instrument ontstaan, het biedt een gemeenschappelijke taal voor iedereen en is de eerste internationale strategie die wereldwijd is omarmd. Het helpt door middel van samenwerking te zoeken naar oplossingen voor bijvoorbeeld klimaatverandering, armoede, verbetering kwaliteit onderwijs, economische groei, participatie met burgers en geeft handvatten voor vertaling naar lokaal niveau. Het leidt tot grotere integraliteit, stimuleert nieuwe samenwerkingsverbanden en geeft helder richting en inspireert mensen over de hele wereld.

Frank Landman – Voorzitter RvT