Proclaimer

Welkom op de website van Foundation for Global Goals. FFGG betracht uiterste zorgvuldigheid bij het opstellen, plaatsen en verspreiden van de informatie op deze website. Tevens wordt er grote zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling van achtergronddocumenten. Ondanks onze voortdurende aandacht voor de kwaliteit bestaat de mogelijkheid dat informatie is verouderd. Mocht u toch onvolkomenheden of onjuistheden aantreffen, meldt dit dan vooral via het contactformulier op de website.

FFGG behoudt zich het recht voor de informatie op de website te herzien zonder aankondiging. In geen enkel geval is FFGG aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website. Afbeeldingen en teksten op deze website zijn beschermd met auteursrecht en vrij te gebruiken, mits goede bronvermelding wordt toegepast.

Door de website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, wordt er ingestemd met deze proclaimer, het gebruik van het intellectuele eigendom en de privacysettings. Informatie, suggesties voor verbetering en andere berichtgevingen die FFGG ontvangt naar aanleiding van de website worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en kunnen als bedoeld door FFGG gebruikt worden zonder dat daar toestemming voor nodig is.