Selecteer een pagina

Foundation for Global Goals

Duurzame relaties voor organisaties met ambitie

De FFGG deelt praktische kennis en handvatten over de Sustainable Development Goals (SDG’s) en helpt met het vertalen van theorie naar praktijk. Wij stellen aangesloten organisaties in staat om te werken met de Global Goals (SDG’s) op een toegankelijke, begrijpelijke en toepasbare manier. Samen werken we aan een toekomstbestendige wereld! 

Voor overheden, ondernemers, kennisinstellingen en NGO’s 
Van ambitie naar resultaat

De FFGG is voor alle organisaties die duurzame ambities om willen zetten in actie. Door een uniek kennisnetwerk worden ervaringen, best practices en innovaties aan de hand van de Sustainable Development Goals, of Global Goals, gedeeld. We geven hiermee antwoord op een grote behoefte bij Nederlandse organisaties aan handvatten met een concrete invulling van de Global Goals.

De FFGG helpt organisaties hun progressie te benchmarken en faciliteert peer-to-peer uitwisselingen van best practices. Middels onze unieke benchmarking tool kunnen vrienden van het FFGG netwerk onderzoeken waar ze staan, waar hun ambities liggen en welke middelen ze nodig hebben om de organisatie toekomstbestendig te maken.

Waar moet je beginnen, wat is er voor nodig
en vooral: wat levert het op?

Uniek Netwerk

Aangesloten organisaties komen in een kwalitatief kennisnetwerk van ondernemers, overheden en potentiële samenwerkingspartners met ambitie

Specialistische Kennis

Vrienden krijgen toegang tot workshops, masterclasses, netwerk-events, rondetafelgesprekken
en specialistische kennis van partners

Benchmark Tool

Voor elke organisatie een geschikt lidmaatschap en een unieke benchmarking tool om te toetsen op progressie en toekomstbestendigheid

Waarom de Sustainable
Development Goals?

De Sustainable Development Goals (SDG’s), of Global (Development) Goals, zijn een gezamenlijke visie over duurzame ontwikkeling van de 193 lidstaten aangesloten bij de Verenigde Naties. Ze richten zich op de globale uitdagingen waar we momenteel mee te maken hebben. Denk aan armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, milieu, vrede en veiligheid. De zeventien doelen zijn verbonden met elkaar. Ze tillen duurzaamheid naar een hoog, overkoepelend niveau en bieden stimulerende en uitdagende richtlijnen. Met deze doelen toetsen we ons handelen om hiernaar toe te werken. Deze doelen zijn door nationale overheden overgenomen en FFGG helpt bij de vertaling naar regionale, lokale en toekomstbestendige uitvoering.

Wanneer mag je je aansluiten bij de FFGG?

Aangesloten organisaties hebben intrinsieke motivatie om aan de slag te gaan met de Global Goals. Zij zijn bereid hierin te investeren middels kennis-, tijd- en/of financiële bijdrage. Voor elke organisatie is er een geschikt lidmaatschap te verkrijgen.
Intrinsieke motivatie voor de SDG’s binnen de organisatie

Bereid en in staat een betekenisvolle aanvulling te zijn in het netwerk

Bereid om best practises, kennis en ervaring te delen 

Investering door middel van een bijdrage in kennis, tijd en/of financiën
Actief samen willen werken aan vraagstukken (crowd sourcing)